Twój Koszyk
Koszt: 0.00
Kategoria Wiekowa Dla Dzieci
 
Masz Pytanie?
Skontaktuj się ze mną

Regulamin Księgarni Bookshop u Tobiasza

SŁOWNICZEK

W regulaminie użyte zostały następujące pojęcia:

KLIENT – czyli Ty, osoba fizyczna, która zawarła ze mną umowę kupna. Klientem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.

KSIĘGARNIA INTERNETOWA – mój serwis internetowy dostępny pod adresem www.bookshop-u-tobiasza.pl za pośrednictwem, którego możesz kupić towar.

TOWAR – produkty i artykuły prezentowane w mojej księgarni internetowej.

SPRZEDAWCA – czyli Ja, Monika Roman-Bookshop u Tobiasza z siedzibą przy ulicy Młyńska 5E/17 84-240 w Redzie. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z numerem REGON: 367086052, NIP: 5882202807. Mój numer telefonu to 729 993 999. Możesz się ze mną skontaktować pod emailem monika@bookshop-u-tobiasza.pl lub kontakt@bookshop-u-tobiasza.pl

ZAMÓWIENIE – oświadczenie Twojej woli, czyli woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze mną-Sprzedawcy, umowy sprzedaży towarów, określające rodzaj i liczbę produktów.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Księgarnia internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę pod adresem bookshop-u-tobiasza.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta z związku z korzystaniem z mojego sklepu internetowego, w tym:
  • warunki i zasady składania zamówień
  • zasady zawierania umów sprzedaży towarów
 1. Sprzedawca i Klient są zobowiązani przestrzegać postanowień tego Regulaminu.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI BOOKSHOP U TOBIASZA

 1. Klient zobowiązany jest do: 
  • korzystania z księgarni internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także powszechnie przyjętymi zwyczajami.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
  • czerpania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach mojej księgarni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
 1. Korzystanie z mojej księgarni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którego używasz jako Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej;
  • inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  • sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  • sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity;
  • dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.
 1. Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez księgarnię internetową Bookshop u Tobiasza należy wejść na stronę internetową bookshop-u-tobiasza.pl , a następnie dokonać wyboru produktów dostępnych w księgarni internetowej i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty czy informacje.
 2. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ‘zamawiam z obowiązkiem zapłaty’ – Klient może zmodyfikować wprowadzone dane oraz zmienić wybrany towar.
 4. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku ‘zamawiam z obowiązkiem zapłaty’.
 6. Informacje o towarach podane na stronie internetowej księgarni stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba, że z informacji tych jednoznacznie wynika, iż towar jest niedostępny i złożenie zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego księgarni internetowej, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ‘Potwierdzam przyjęcie Twojego zamówienia nr…’, zawierającą podsumowanie tego zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia.
 12. Sprzedawca ma 48h na zrealizowanie zamówienia.

 

CENY PRODUKTÓW I PROMOCJE

 1. Ceny towarów na stronie bookshop-u-tobiasza.pl zamieszczone przy produkcie podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, które podawane są oddzielne przed złożeniem zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie jest ceną całkowitą za ten artykuł.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w chwili jego składania przez Klienta na stronie księgarni internetowej.
 3. W przypadku zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen towarów z chwili składania zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji księgarnia internetowa Bookshop u Tobiasza zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży towarów tego samego rodzaju. Jest to zależne od dostępności danego produktu w promocji. Klient może sprawdzić dostępność danego towaru na stronie księgarni Bookshop u Tobiasza, jako że jest ona widoczna tuż obok towaru wystawionego na sprzedaż.

 

FORMY PŁATNOŚCI I WARUNKI DOSTAWY

 1. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać:
  • płatnością przy odbiorze – płacisz kurierowi lub listonoszowi bądź mi osobiście, jeśli zdecydujesz się na taki odbiór po wcześniejszym uzgodnieniu;
  • płatnością przelewem online poprzez Tpay – płacisz w trakcie składania zamówienia i informacja o Twojej wpłacie dociera do mnie błyskawicznie.
 1. Szczegółowe informacje na temat proponowanych form płatności dostępne są na stronie mojej księgarni internetowej w zakładce: formy płatności.
 2. Zakupiony towar wysyłany jest w następujący sposób:
  • kurierem DPD
  • przez Orlen Paczka
  • trafia do Paczkomatów InPost
  • przez Pocztę Polską
  • możesz go odebrać osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu 
 1. Szczegółowe informacje na temat proponowanych form dostawy dostępne są na stronie mojej księgarni internetowej w zakładce: wysyłka.
 2. Wyboru wysyłki zakupionego towaru Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy widnieje na stronie mojej księgarni internetowej.
 4. Przy odbiorze przesyłki z towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Sprzedawca wystawia paragon do każdego zamówienia.
 6. Na życzenie Klienta wystawiam fakturę w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie papierkowej, którą dołączam do przesyłki.
 7. Jeśli chesz otrzymać fakturę, w zgłoszeniu powinieneś podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oraz NIP. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury z numerem NIP nabywcy na podstawie paragonu jest możliwe tylko dla paragonów zawierających prawidłowy numer NIP nabywcy, tj. numer za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej - podstawa prawna: art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY-ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Każdy Klient dokonujący zakupów może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient otrzymał towar. Datą otrzymania towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z potwierdzeniem daty odbioru przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wysłania do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba, że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności towaru.
 5. Szczegółowe informacje na temat zwrotów i odstąpienia od umowy dostępne są na stronie mojej księgarni internetowej w zakładce: reklamacje i zwroty.
 6. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres do korespondencji dla Bookshop u Tobiasza podany na stronie mojej księgarni internetowej w zakładce: Reklamacje i zwroty.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 8. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 3 dni od daty otrzymania wadliwego towaru od Klienta.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji dostępne są na stronie mojej księgarni internetowej w zakładce: reklamacje i zwroty.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, z którym można się skontaktować pod emailem monika@bookshop-u-tobiasza.pl lub kontakt@bookshop-u-tobiasza.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z treścią unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług i realizacji złożonego zamówienia, prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację zamówienia.
 5. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane będą w celu:
  • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
  • rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, tj. zwrotu towaru;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  • w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). 
 6. Dane osobowe osób korzystających z księgarni internetowej, a niebędących Klientami oraz Klientów przetwarzane są również w celach :
  • dostosowania księgarni internetowej do potrzeb wyżej wymienionych osób oraz Klientów;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron księgarni internetowej Bookshop u Tobiasza.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla wszystkich usług. W zakresie nieobjętym wykonaniem umowy podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy wskazanych powyżej. Sprzedawca przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. Brak podania przez Ciebie danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie Tobie usług przez Sprzedawcę.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.
 9. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe Klienta do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesie zapewnienia wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje w szczególności następujące kategorie odbiorców danych:
  • podmioty świadczące usługi w zakresie rozliczeń księgowych
  • usługi pomocy prawnej, w tym wspierający Sprzedawcę w dochodzeniu należnych roszczeń
  • także podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi kurierskie i pocztowe.
 10. Sprzedawca przetwarzał będzie dane osobowe Klienta przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej, tzn. przez okres realizacji zamówienia, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy.
 11. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę naruszają prawo.
 13. W celu realizowania działań marketingowych Sprzedawca w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Sprzedawca dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 14. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z księgarni internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i księgarni internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem serwisu bookshop-u-tobiasza.pl
 2. Sama obecność towarów na stronie bookshop-u-tobiasza.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2017 roku.

Zobacz nas na:

facebookinstagramtwittergoogle plus

© Copyright 2016-2023
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
logo Bookshop u Tobiasza

basicshop - v1.6.5-8-ga9427a3